menu

2012-11-20 23:50:29

Informacja o wynikach rekrutacji


Informacja o wynikach rekrutacji na stanowisko urzędnicze na zastępstwo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie - referent ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego. więcej...

2012-11-15 13:29:27

Wyniki konkursu na stanowisko projektowe


Informacja o wynikach konkursu: na stanowisko koordynatora projektu, specjalisty ds. obsługi finansowej projektu i specjalisty ds. monitoringu w związku z realizacją projektu pn. „Równy start” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet: IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach. Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. więcej...

2012-10-22 14:39:39

Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie


Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko urzędnicze na zastępstwo Referent ds. Świadczeń z funduszu alimentacyjnego. więcej...

2012-10-22 14:32:58

Konkurs na stanowisko projektowe


Burmistrz Skwierzyny ogłasza konkurs na trzy stanowiska w związku z realizacją projektu pn. „Równy start” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. więcej...

2012-08-24 10:42:59

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych więcej...

2012-08-24 07:30:54

Informacja o wynikach naboru na stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SKWIERZYNIE więcej...

2012-08-09 14:54:39

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych. więcej...

2012-08-03 12:47:12

Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie ogłasza nabór na stanowisko KOORDYNATOR – WYCHOWAWCA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „U KUBUSIA PUCHATKA” więcej...

2012-07-04 09:16:22

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarz Gminy więcej...

2012-06-15 13:37:44

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza nabór na stanowisko Sekretarz Gminy więcej...

2012-06-15 13:34:08

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarz Gminy więcej...

2012-05-28 11:40:49

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza nabór na stanowisko Sekretarz Gminy więcej...

2012-05-24 08:33:57

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skwierzynie


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skwierzynie, ul. Mickiewicza 1, 66-440 Skwierzyna. więcej...

2012-05-15 15:29:17

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych więcej...

2012-05-10 08:42:15

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Murzynowie


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Murzynowie. więcej...

2012-04-19 08:19:38

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych więcej...

2012-03-06 13:27:54

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Skwierzynie.


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Skwierzynie. więcej...

2012-02-28 10:33:07

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych więcej...

2012-02-24 09:43:11

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Murzynowie


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Murzynowie. więcej...

2012-02-09 14:28:07

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych więcej...

2012-02-09 14:26:05

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych więcej...

2012-01-27 13:27:07

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych więcej...

2012-01-26 08:57:03

Informacja o wynikach naboru na stanowisko w OPS


Informacja o wynikach naboru na stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie. więcej...

2012-01-26 08:54:11

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w OPS


Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie. więcej...

2012-01-04 09:05:51

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w OPS


Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie. więcej...

2012-01-03 15:00:15

Ogłoszenie o naborze na nowe stanowisko w OPS


Ogłoszenie o naborze na nowe stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie. więcej...

2012-01-03 14:43:17

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. drogownictwa, melioracji i sieci energetycznych więcej...

2011-12-30 07:46:31

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. promocji i turystyki więcej...

2011-12-30 07:42:54

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi inwestora więcej...

2011-12-19 14:35:15

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza nabór na stanowisko ds. drogownictwa, melioracji i sieci energetycznych więcej...

2011-12-08 13:30:03

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza nabór na stanowisko ds. promocji i turystyki więcej...

2011-12-08 13:23:51

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza nabór na stanowisko ds. obsługi inwestora więcej...

2011-08-30 12:26:43

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Klubu Dziecięcego więcej...

2011-08-19 07:59:36

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Klubu Dziecięcego w Skwierzynie więcej...

2011-08-03 10:08:48

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego więcej...

2011-07-14 15:34:57

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza nabór na stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego więcej...

2011-07-12 13:40:38

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami więcej...

2011-06-22 08:03:53

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza nabór na stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami więcej...

2011-05-18 09:53:36

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora


Gmina Skwierzyna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skwierzynie oraz Szkoły Podstawowej w Świniarach. więcej...

2011-04-01 13:12:41

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. nadzoru budowlanego więcej...

2011-03-18 12:11:37

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza nabór na stanowisko ds. nadzoru budowlanego więcej...

2011-03-18 12:09:04

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. nadzoru budowlanego więcej...

2011-03-11 15:59:23

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii społecznych więcej...

2011-03-11 15:56:17

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. oświaty więcej...

2011-03-04 09:00:05

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko GONIEC więcej...

2011-02-22 17:43:47

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza nabór na stanowisko ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii społecznych więcej...

2011-02-22 17:29:02

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza nabór na stanowisko ds. oświaty więcej...

2011-02-22 17:26:21

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza nabór na stanowisko ds. nadzoru budowlanego więcej...

2011-02-22 13:00:06

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych więcej...

2011-02-22 12:48:15

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. oświaty więcej...

2011-02-21 16:18:28

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ochotniczych straży pożarnych więcej...

2011-02-21 16:11:44

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi inwestora więcej...

2011-02-21 16:05:47

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej więcej...

2011-02-21 15:56:53

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. nadzoru budowlanego więcej...

2011-02-14 15:37:10

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko


Burmistrz Skwierzyny ogłasza nabór na stanowisko GONIEC więcej...

2011-02-04 15:57:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza nabór na stanowisko ds. ochotniczych straży pożarnych. więcej...

2011-02-04 15:56:34

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza nabór na stanowisko ds. oświaty. więcej...

2011-02-02 16:08:48

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza nabór na stanowisko ds. obsługi inwestora więcej...

2011-02-02 16:07:28

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza nabór na stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych więcej...

2011-02-02 16:06:38

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza nabór na stanowisko Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej więcej...

2011-02-02 16:04:17

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza nabór na stanowisko ds. nadzoru budowlanego więcej...

2011-01-11 17:53:22

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych – obsługi inwestycji. więcej...

2011-01-11 17:52:22

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej. więcej...

2011-01-03 14:07:30

Informacja o wynikach naboru kandydatów na rachmistrzów


Informacja o wynikach naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. więcej...

2010-12-27 15:29:54

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Burmistrza


Burmistrz Skwierzyny ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Burmistrza więcej...

2010-12-15 13:39:17

Ogłoszenie o naborze na rachmistrza spisowego


Burmistrz Skwierzyny – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. więcej...

2010-12-13 11:05:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza konkurs na stanowisko ds. zamówień publicznych – obsługi inwestycji. więcej...

2010-12-09 10:14:03

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza konkurs na stanowisko ds. księgowości budżetowej. więcej...

2010-09-02 11:45:31

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej więcej...

2010-08-02 15:11:58

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. pozyskiwania, monitorowania i rozliczania środków pomocowych więcej...

2010-07-16 07:35:51

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora


Gmina Skwierzyna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Świniarach. więcej...

2010-07-09 07:27:03

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza konkurs na stanowisko ds. księgowości budżetowej więcej...

2010-07-09 07:18:21

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza konkurs na stanowisko ds. pozyskiwania, monitorowania i rozliczania środków pomocowych więcej...

2010-06-11 15:04:44

Ogłoszenie o naborze na rachmistrza spisowego.


Burmistrz Skwierzyny – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych przy powszechnym spisie rolnym 2010 r. więcej...

2010-04-22 09:31:51

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. pozyskiwania, monitorowania i rozliczania środków pomocowych więcej...

2010-03-18 13:01:39

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza konkurs na stanowisko ds. pozyskiwania, monitorowania i rozliczania środków pomocowych więcej...

2010-03-18 12:28:08

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. pozyskiwania, monitorowania i rozliczania środków pomocowych więcej...

2010-03-02 15:12:44

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza konkurs na stanowisko ds. pozyskiwania, monitorowania i rozliczania środków pomocowych więcej...

2010-02-23 14:37:33

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. drogownictwa więcej...

2010-02-23 14:32:00

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii społecznych więcej...

2010-02-19 09:27:22

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. obrotu nieruchomościami więcej...

2010-02-05 12:33:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza konkurs na stanowisko ds. drogownictwa więcej...

2010-01-15 14:29:32

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze: ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i patologii społecznych więcej...

2010-01-15 14:19:04

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze: ds. obrotu nieruchomościami. więcej...

2009-07-31 08:16:49

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. wydawnictw i promocji więcej...

2009-07-27 14:51:19

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. zamówień publicznych więcej...

2009-07-24 11:33:22

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. wydawnictw i promocji więcej...

2009-07-24 10:58:00

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. zamówień publicznych więcej...

2009-07-09 14:58:47

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. zamówień publicznych więcej...

2009-07-09 14:47:59

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Burmistrz Skwierzyny ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. wydawnictw i promocji. więcej...

2009-07-03 16:26:20

Sprostowanie ogłoszenia


W numerze Gazety Lubuskiej i Gazecie Wyborczej z dnia 02.07.2009 r. ukazało się Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebiszewie, w którym znalazła się informacja dotycząca punktu 2 podpunktu 10 błędnie podająca podstawę prawną. więcej...

2009-07-02 07:56:40

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora


Gmina Skwierzyna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebiszewie więcej...

2009-05-29 15:23:18

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. zarządzania mieniem komunalnym więcej...

2009-05-28 08:27:53

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. zarządzania mieniem komunalnym więcej...

2009-05-11 09:02:12

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Burmistrz Miasta i Gminy w Skwierzynie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. zarządzania mieniem komunalnym. więcej...

2009-03-20 14:44:20

Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie. więcej...

2009-03-10 15:56:47

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie. więcej...

2009-02-20 10:17:01

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze


Burmistrz Miasta i Gminy w Skwierzynie ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie więcej...

menu