menu

Redakcja

Nazwisko:
Imię:
Stanowisko: SISCO IT GROUP Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Złotno 143, 94-315 Łódź
Telefon: 42 213 00 35
Fax:
E-mail: office@i-sisco.pl
Nazwisko: Andrzejewska
Imię: Marzena
Stanowisko: Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego
Adres: 66-440 Skwierzyna ul. Rynek 1
Telefon: (95) 7216 547
Fax: (95) 7216 539
E-mail: m.andrzejewska@skwierzyna.pl
Nazwisko: Janas
Imię: Magdalena
Stanowisko: Inspektor ds. usług komunalnych i obszarów wiejskich
Adres: 66-440 Skwierzyna ul. Rynek 1
Telefon: (95) 7216 535
Fax: (95) 7216 539
E-mail: rk@skwierzyna.pl
Nazwisko: Laszczak
Imię: Agnieszka
Stanowisko: Zastępca Skarbnika Gminy
Adres: 66-440 Skwierzyna ul. Rynek 1
Telefon: (95) 7216 537
Fax: (95) 7216 539
E-mail: a.laszczak@skwierzyna.pl
Nazwisko: Moraczyński
Imię: Zbigniew
Stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska
Adres: 66-440 Skwierzyna ul. Rynek 1
Telefon: 95 7216 547
Fax: 95 7216 539
E-mail: budownictwo@skwierzyna.pl
Nazwisko: Piekarska
Imię: Marta
Stanowisko: Inspektor ds.komunikacji społecznej i współpracy zagranicznej
Adres: 66-440 Skwierzyna ul. Rynek 1
Telefon: (95)7216-514
Fax: (95)7216-539
E-mail: umig@skwierzyna.pl
Nazwisko: Rudzka
Imię: Anna
Stanowisko: Inspektor ds. kadr, pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
Adres: 66-440 Skwierzyna ul. Rynek 1
Telefon: (95)7216-514
Fax: (95)7216-539
E-mail: kontrola-umig@skwierzyna.pl
Nazwisko: Wawrzyniak
Imię: Bartosz
Stanowisko: Inspektor ds. zamówień publicznych
Adres: 66-440 Skwierzyna ul. Rynek 1
Telefon: (95)7216-529
Fax: (95)7216-539
E-mail: zp@skwierzyna.pl
Nazwisko: Wojciechowski
Imię: Radosław
Stanowisko: Informatyk, administrator bezpieczeństwa informacji
Adres: 66-440 Skwierzyna ul. Rynek 1
Telefon: (95)7216-540
Fax: (95)7216-539
E-mail: informatyk@skwierzyna.pl

menu