menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Data Redaktor Zmiana
09.06.2020 12:00:51 Radosław Wojciechowski Usunięty załącznik Wniosek o wydanie odpisu. z artykułu Urząd Stanu Cywilnego.
09.06.2020 12:00:48 Radosław Wojciechowski Usunięty załącznik Wniosek o sprostowanie i uzupełnienie aktu. z artykułu Urząd Stanu Cywilnego.
09.06.2020 11:51:06 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł Dane podstawowe
09.06.2020 11:48:06 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł Dane podstawowe
11.02.2015 12:43:00 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł Dane podstawowe
11.02.2015 12:42:22 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł Dane podstawowe
28.06.2013 11:07:06 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skwierzyna - 2008 rok do artykułu XXI/171/08
28.06.2013 11:03:49 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł XXI/171/08
29.05.2013 11:22:50 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za rok 2012.
29.05.2013 11:19:32 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za rok 2012.
29.05.2013 11:19:12 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za rok 2012. do artykułu Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za rok 2012.
29.05.2013 11:18:48 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za rok 2012.
05.04.2013 08:13:29 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za 2012 rok.
05.04.2013 08:11:52 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. do artykułu Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za 2012 rok.
05.04.2013 08:11:26 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skwierzyna za 2012 rok.
04.03.2013 08:00:50 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Opinia RIO o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2026. do artykułu Projekt Budżetu 2013
04.03.2013 07:59:50 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok. do artykułu Projekt Budżetu 2013
28.02.2013 10:41:02 Agnieszka Laszczak Dodany załącznik RBZ-kwartalne sprawozdanie o stanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 4 kwartały 2012 do artykułu Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał 2012
28.02.2013 10:40:36 Agnieszka Laszczak Dodany załącznik RB PDP-roczne sprawozdanie o podstawowych dochodach podatkowych za 4 kwartały 2012 r. do artykułu Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał 2012
28.02.2013 10:39:40 Agnieszka Laszczak Dodany załącznik RBNDS-kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za 4 kwartały 2012 do artykułu Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał 2012
28.02.2013 10:39:14 Agnieszka Laszczak Dodany załącznik RBN-kwartalne sprawozdanie o stanie należności wybranych aktywów finansowych za 4 kwartały 2012 do artykułu Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał 2012
28.02.2013 10:38:44 Agnieszka Laszczak Dodany załącznik Rb-28S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych – za 4 kwartały 2012 roku do artykułu Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał 2012
28.02.2013 10:37:39 Agnieszka Laszczak Dodany załącznik Rb-27S – Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych – za 4 kwartały 2012 rok do artykułu Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał 2012
28.02.2013 10:35:10 Agnieszka Laszczak Dodany nowy artykuł Sprawozdania z wykonania budżetu za IV kwartał 2012
08.02.2013 10:25:24 Bartosz Wawrzyniak Dodany załącznik do artykułu ZP.271.1.2012
08.02.2013 10:25:08 Bartosz Wawrzyniak Dodany nowy artykuł ZP.271.1.2012
30.01.2013 11:19:05 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie z dnia 3 grudnia 2012 r. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 355/VI/2012
30.01.2013 11:18:54 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 355/VI/2012
30.01.2013 11:18:00 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 354/VI/2012
30.01.2013 11:17:48 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 354/VI/2012
30.01.2013 11:16:56 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 353A/VI/2012
30.01.2013 11:16:43 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 353A/VI/2012
30.01.2013 11:15:49 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 353/VI/2012
30.01.2013 11:14:49 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 353/VI/2012
30.01.2013 11:13:55 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok. do artykułu ZARZĄDZENIE NR 352A/VI/2012
30.01.2013 11:13:34 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 352A/VI/2012
30.01.2013 11:12:04 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 352/VI/2012
29.01.2013 14:02:46 Bartosz Wawrzyniak Dodany nowy artykuł 271.1.2012
28.01.2013 13:40:51 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Protokół XXXI/12 do artykułu Protokół XXXI/12
28.01.2013 13:40:15 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł Protokół XXXI/12
22.01.2013 11:06:55 Bartosz Wawrzyniak Dodany nowy artykuł ZP.271.3.2012
21.01.2013 11:11:04 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Pytania i odpowiedzi - uzupełnienie. do artykułu RO.0003.12.2012
09.01.2013 08:00:44 Bartosz Wawrzyniak Dodany nowy artykuł ZP.271.5.2012
08.01.2013 11:43:13 Bartosz Wawrzyniak Dodany nowy artykuł 410724-2012
08.01.2013 10:26:27 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł Podatek od nieruchomości za 2013 rok
08.01.2013 07:43:17 Radosław Wojciechowski Dodany załącznik Pytania i odpowiedzi. do artykułu RO.0003.12.2012
08.01.2013 07:42:34 Radosław Wojciechowski Dodany nowy artykuł RO.0003.12.2012
03.01.2013 13:49:37 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł Dane podstawowe
02.01.2013 13:09:45 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł Dane podstawowe
02.01.2013 13:08:46 Radosław Wojciechowski Edytowano artykuł Dane podstawowe
menu