menu

2012-07-04 17:29:04

OGŁOSZENIE


więcej...

2012-06-25 12:51:38

OGŁOSZENIE


więcej...

2012-04-20 09:11:24

OGŁOSZENIE


więcej...

2012-02-02 10:20:44

OGŁOSZENIE


więcej...

2011-08-04 14:20:01

OGŁOSZENIE


więcej...

2011-06-07 11:29:01

OGŁOSZENIE


więcej...

2011-06-07 11:12:32

OGŁOSZENIE


więcej...

2011-02-04 11:56:12

Konsultacje w sprawie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok


KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SKWIERZYNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2011 ROK więcej...

2010-10-11 14:23:37

PROGRAM SPÓŁPRACY NA 2011


KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SKWIERZYNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2011 ROK więcej...

2009-12-31 08:24:01

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010r.


BURMISTRZ SKWIERZYNY ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010r. Działając na podstawie art. 11, ust.1.2 i art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96, poz. 873) oraz stosownie do Uchwały nr XXXIII/266/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29.10.2009 r. w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 oraz Uchwały nr XXXI/260/05z 08.11.2005 r. Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie Karty Współpracy. więcej...

2009-10-02 12:05:30

Projekt Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2010


Przedstawiamy projekt Uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 rok. więcej...

2009-04-27 12:26:23

Szkolenie dla organizacji pozarządowych


SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH więcej...

menu